Regulamin Tey Hostel Poznań

Będziemy Państwu bardzo wdzięczni za współpracę i przestrzeganie niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

 1. Pokoje w Tey Hostelu wynajmowane są na doby.
 2. Doba hostelowa trwa od godz. 14:00 do godz. 11:00 następnego dnia. Goście, którzy nie wymeldują się do godziny 12:00 zostaną obciążeni kosztem kolejnego noclegu.
 3. W przypadku chęci przedłużenia pobytu w naszym hostelu na okres dłuższy niż podany w dniu przybycia lub rezerwacji, prosimy zgłaszać się w recepcji do godz. 10:00 dnia, w którym upływa termin wynajmu pokoju.
 4. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu w dniu przyjazdu przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 5. W celu potwierdzenia rezerwacji w ciągu 48 godzin (dwa dni robocze) należy wpłacić 50% całkowitego kosztu pobytu.
 6. Jeżeli gość nie zadeklaruje późniejszego przyjazdu rezerwacja jest gwarantowana do godz. 18:00.
 7. Rezerwacja może zostać skasowana lub zmieniona jeśli recepcja hostelu zostanie o tym poinformowana mailowo lub telefonicznie nie później niż 48 godzin przed datą rezerwacji. Wówczas wpłacona zaliczka zostanie zwrócona na konto, z którego została przesłana, w ciągu 14 dni od daty anulacji, a z karty kredytowej nie zostaną pobrane żadne środki. W innym razie zaliczka przepada lub z karty kredytowej zostanie pobrana należność za jedną dobę.
 8. Zabrania się użyczania pokoju osobom nie zameldowanym w Tey Hostel. Gość hostelu nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet przed upływem terminu, za który uiścił opłatę.
 9. Osoby nie zameldowane w Tey Hostelu są zobowiązane do opuszczenia hostelu do godz. 23:00. Odpowiedzialność za osoby odwiedzające ponoszą przyjmujący ich Goście.
 10. Recepcja jest czynna 24 godziny na dobę.
 11. Potrzebę otrzymania faktury należy zgłaszać w chwili przyjazdu. Faktura może być wystawiana najpóźniej w ciągu 7 dniu od wystawienia paragonu. Po upływie powyższego terminu Hostel odmówi wypisania faktury.
 12. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do godz. 07:00.
 13. Zachowanie gości hostelu oraz osób trzecich nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Hostel może odmówić dalszego pobytu osobie, która narusza tę zasadę, nawet w trakcie trwania doby hotelowej.
 14. Jakiekolwiek usterki w pokojach prosimy zgłaszać w recepcji w dniu przyjazdu. Brak zgłoszenia oznacza brak usterek i zniszczeń.
 15. Tey Hostel nie ponosi odpowiedzialności za utratę bądź uszkodzenie samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 16. Gość hostelu ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych hostelu powstałe z jego winy bądź odwiedzających go osób.
 17. Hostel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez korzystające z jego usług osoby w zakresie określonym przepisami art. 846-849 kodeksu cywilnego, o ile przedmioty te pozostawały w zamkniętym pomieszczeniu. Przez zamknięte pomieszczenie rozumie się zamknięty na klucz pokój prywatny lub zamkniętą na kłódkę szafkę.
 18. Każdorazowo opuszczając pokój należy zakluczyć drzwi do pokoju.
 19. Za zgubienie klucza przez Gościa hostel pobiera opłatę wysokości 50 zł.
 20. Na terenie Tey Hostel obowiązuje bezwzględny zakaz palenia, w przypadku złamania zakazu, gość będzie pociągnięty do odpowiedzialności, a co za tym idzie uiszczenia kary w kwocie 200 zł.
 21. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, kuchenek, grzejników i innych tego typu urządzeń nie będących wyposażeniem hostelu. Nie dotyczy to ładowarek do telefonów oraz innych sprzętów RTV.
 22. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez Gościa w hostelu będą odsyłane na adres wskazany przez Gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji hostel zobowiązuje się do przechowania tych przedmiotów przez okres 3 miesiący.
 23. W przypadku nieopuszczenia pokoju do godziny 12:00, gdy pokój ten jest zarezerwowany na kolejną dobę przez inną osobę, obsługa hostelu jest uprawniona do wejścia do pokoju pod nieobecność gościa, spakowania jego rzeczy i przeniesienia ich do przechowalni bagażu.
 24. Gość jest zobowiązany do utrzymania czystości we wszystkich wspólnych pomieszczeniach hostelu, tj. w kuchni oraz łazience.
 25. Na życzenie Gości Tey Hostelu zapewnia nieodpłatnie następujące usługi:
  • udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą
  • przechowanie bagażu gości zameldowanych w naszym hostelu
 26. Tey Hostel w Poznaniu zapewnia:
  • Pościel
  • Umywalki w każdym pokoju
  • Ręczniki (dodatkowa opłata – 3zł)
  • Kawa i herbata 24h
  • Dostęp do: faxu, drukarki i skanera
  • Stoliki pod laptopy
  • Deskę do prasowania, żelazko
  • Łóżeczko dla malucha i stolik do posiłków
  • Internet FREE WiFi
  • Komputer z dostępem do Internetu
  • Zabawki dla dzieci
 27. Hostel pozostaje pod całodobową opieką agencji ochrony.

Kierownictwo i personel naszego hostelu dokłada wszelkich starań by usługi noclegowe świadczone w obiekcie były na wysokim poziomie. Jednakże zwraca się uwagę Gości by pamiętali, iż korzystają z usług hostelu, który w założeniu odbiega od standardu usług noclegowych świadczonych w obiektach hotelarskich. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.